Welkom

op de website van de vereniging GOEB in de gemeente Best.

De vereniging GOEB heeft 14 leden. Dit zijn De Bewonersoverleggen van de 14 wijken die Best heeft. De Bewonersoverleggen zijn allemaal een rechtspersoon in de vorm van een Stichting.
De bewonersoverleggen hebben als taak het handhaven en verbeteren van het woon-leefklimaat van de wijken. Het GOEB is de overkoepelende organisatie en heeft o.a. als taak de randvoorwaarden waarbinnen de BO’s werken te verbeteren en te versterken richting de Gemeente. (Jaarplan GOEB 2020)

In verband met het coronavirus is op 27 augustus de eerste ALV geweest van 2020 de jaarvergadering. Hierin is besloten dat er een werkgroep wordt opgericht die zich gaat buigen over de toekomst van het GOEB en de Bewonersoverleggen. Dit jaarplan is dus ook niet vastgesteld vanwege de nieuwe werkgroep zij kunnen dan eventueel items van dit jaarplan overnemen voor het jaarplan 2021. De resultaten van de werkgroep worden in de ALV van december besproken en aan de vergadering voorgelegd om vast te stellen.

Meer over het GOEB vind u in deze flyer

Ad van Laarhoven,
Voorzitter GOEB
e-mail: Voorzitter@goeb.nl
of tel. nr 0621270571