Welkom

op de website van de vereniging GOEB in de gemeente Best.

De vereniging GOEB heeft 14 leden. Dit zijn De Bewonersoverleggen van de 14 wijken die Best heeft. De Bewonersoverleggen zijn allemaal een rechtspersoon in de vorm van een Stichting.
De bewonersoverleggen hebben als taak het handhaven en verbeteren van het woon-leefklimaat van de wijken. Het GOEB is de overkoepelende organisatie en heeft o.a. als taak de randvoorwaarden waarbinnen de BO’s werken te verbeteren en te versterken richting de Gemeente. (Jaarplan GOEB 2020)

Meer over het GOEB vind u in deze flyer

Ad van Laarhoven,
Voorzitter GOEB
e-mail: Voorzitter@goeb.nl
of tel. nr 0621270571