Welkom

op de website van de vereniging GOEB in de gemeente Best.

De vereniging GOEB heeft 14 leden. Dit zijn De Bewonersoverleggen van de 14 wijken die Best heeft. De Bewonersoverleggen zijn allemaal een rechtspersoon in de vorm van een Stichting.
De bewonersoverleggen hebben als taak het handhaven en verbeteren van het woon-leefklimaat van de wijken. Het GOEB is de overkoepelende organisatie en heeft o.a. als taak de randvoorwaarden waarbinnen de BO’s werken te verbeteren en te versterken richting de Gemeente. (Jaarplan GOEB 2020)

In verband met het coronavirus is op 27 augustus 2020de eerste en laatste ALV geweest van 2020. Dit was tevens de  de jaarvergadering. De werkgroep die tijdens deze vergadering is opgericht is inmiddels druk met het uitwerken van het plan voor hoe verder met het GOEB. Het hierboven gepubliceerde  jaarplan is dus ook niet vastgesteld vanwege de nieuwe werkgroep zij kunnen dan eventueel items van dit jaarplan overnemen voor het jaarplan 2021. De resultaten van de werkgroep zouden in december tijdens de ALV besproken worden echter de december ALV kon ook niet doorgaan vanwege corona. Het is wachten op de eerste vergadering van 2021 die we hopelijk in april kunnen houden. Dan zullen er besluiten worden genomen over de toekomst van het GOEB en wie de nieuwe bestuursleden worden.

Meer over het GOEB vind u in deze flyer

Ad van Laarhoven,
Voorzitter GOEB
e-mail: Voorzitter@goeb.nl
of tel. nr 0621270571