Welkom

op de website van de vereniging GOEB in de gemeente Best.

De vereniging GOEB heeft 14 leden. Dit zijn De Bewonersoverleggen van de 14 wijken die Best heeft. De Bewonersoverleggen zijn allemaal een rechtspersoon in de vorm van een Stichting.
De bewonersoverleggen hebben als taak het handhaven en verbeteren van het woon-leefklimaat van de wijken. Het GOEB is de overkoepelende organisatie en heeft o.a. als taak de randvoorwaarden waarbinnen de BO’s werken te verbeteren en te versterken richting de Gemeente. (Jaarplan GOEB 2019)

Meer over het GOEB vind u in deze flyer

VACATURES!!

Het GOEB is op zoek naar een voorzitter en een bestuurslid.
Ben jij in voor een leuke vrijwilligersbaan bij een club die zich
inzet voor het woon-en leefklimaat in heel Best?
Heb jij bestuurlijke ervaring en goede communicatieve vaardigheden.?
Heb je ±16 uur per maand tijd? Wil je graag samenwerken met andere vrijwilligers in Best met allemaal dezelfde doelstelling?
Bijdragen aan een fijn en prettig leef- en woonklimaat in Best!
Geïnteresseerd? Wil je weten wat we doen?

Functieprofiel
Voorzitter        Interview met Omroep Best
Penningmeester
Bestuurslid

Wij dagen je uit om dan de vacatures te lezen en reageer via onderstaande contactgegevens

Ad van Laarhoven,
Voorzitter GOEB

e-mail: Voorzitter@goeb.nl
of
tel. nr 0621270571