Welkom

op de website van de vereniging GOEB in de gemeente Best.

De vereniging GOEB heeft 14 leden. Dit zijn De Bewonersoverleggen van de 14 wijken die Best heeft. De Bewonersoverleggen zijn allemaal een rechtspersoon in de vorm van een Stichting.
De bewonersoverleggen hebben als taak het handhaven en verbeteren van het woon-leefklimaat van de wijken. Het GOEB is de overkoepelende organisatie en heeft o.a. als taak de randvoorwaarden waarbinnen de BO’s werken te verbeteren en te versterken richting de Gemeente. (Jaarplan GOEB 2018)

Meer over het GOEB vind u in deze flyer

‘Samen op ons Best’, samen vormen we onze wijk.

Het afgelopen jaar heeft een aantal bewoners de werkgroep ‘Toekomst BO/GOEB’ gevormd. Zij hebben onderzoek gedaan naar de behoefte aan een bewonersoverleg (BO) bij bewoners overleggen en bewoners. En naar de gewenste de rol en verantwoordelijkheid van zo’n bewonersoverleg. Op basis van dit onderzoek bracht de werkgroep onlangs advies uit aan de stuurgroep van Samen op ons Best over de toekomst van de bewonersoverleggen.

De stuurgroep heeft het advies van de werkgroep BO/GOEB met een positief advies voorgelegd aan het college van B en W. Het college heeft met het voorstel ingestemd.  MEER