Manifest Beraad Vlieghinder Moet Minder goedgekeurd

De Aldersafspraken, vertaald in Rijksbeleid, lopen door t/m 2019. Het aantal vliegbewegingen zal dan in 10 jaar tijd gegroeid zijn van 18000 naar 43000 .
Na 2020 is er niets geregeld. De Brainportbobo’s en vliegveld-directeur Meijs zijn nu al bezig om veel meer vluchten in de week te zetten. Dat stond al in de Brainport Nationale Actieagenda terwijl het merendeel van de lokale politiek van niets wist! Het tekent het belang dat men hecht aan de democratie.

Ter voorbereiding heeft het “oude” Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport een doorstart gemaakt in het “nieuwe” Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) met als doelen:
–           een sterkere organisatie die door meer mensen en organisaties gesteund wordt
–           een gemoderniseerde website www.bvm2.nl
–           meer thema’s. Naast de oude thema’s als geluidshinder en openingstijden zijn er standpunten over bijvoorbeeld luchtvervuiling, klimaat en vastgoed.

Hiervoor is een nieuw twaalf-puntenmanifest geschreven. Dat is op een drukbezochte bijeenkomst in Knegsel op 20 mei 2017 goed gekeurd.
De volledige tekst is te vinden op www.bvm2.nl. Hieronder een korte samenvatting (de volledige tekst telt!)

1)         De groei van Eindhoven Airport is geen doel in zich
2)         De hinder en de geluidsruimte, horend bij 43000 vliegbewegingen, mogen vanaf 2020 niet verder toenemen
3)         Als vliegtuigen stiller of schoner worden, of minder vaak ’s nachts vliegen, wordt die winst 50-50% verdeeld tussen vliegveld en omwonenden
4)         Na 23 uur geen planmatige landingen, voor 07 uur door de week en voor 08 uur op zaterdag en zondag geen starts
5)         routeoptimalisatie
6)         selectiever vliegen, met voorrang voor zakelijk en sociaal-maatschappelijk
7)         meer met de trein in plaats van met het vliegtuig
8)         overlast van aan- en afrijdend autoverkeer terugdringen
9)         geluid- en milieugegevens worden inzichtelijk toegankelijk
10)       goede economisch nadeel-compensatie
11)       Eindhoven Airport zet zich in om luchtvervuiling en klimaateffecten nationaal en mondiaal terug te dringen
12)       Defensie streeft naar optimale publieksvriendelijkheid

BVM2 roept iedereen op om zich als individu aan te melden op http://bvm2.nl/support-donateur/ . Het is echt van zeer groot belang dat er straks een enorm aantal individuele steunbetuigingen op onze website staat.

Verder roept BVM2 maatschappelijke organisaties (buurtverenigingen, wijkraden, mlieuorganisaties, politieke partijen) op om als groep BVM2 te gaan steunen. Dat kan door een mailtje te sturen naar beraad@bvm2.nl , met een contactpersoon met contactgegevens. Ook dit is van zeer groot belang!

Verdere inlichtingen bij

Bernard Gerard
secretaris BVM2
beraad@bvm2.nl