Vliegen en het klimaat: Wat is er aan de hand ??

 

Informatiebijeenkomst
Knegsel 16-2-1019
Vliegen en het klimaat:
Wat is er aan de hand ??

 

 

 

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert een nieuwe informatieve bijeenkomst
in zaal De Leenhoef in Knegsel. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels een traditie geworden.

Op 16 februari komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde:

– De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft onlangs vastgesteld dat vliegtuiggeluid
boven de 45 dB Lden medische risico’s oproept. De 45 dB Lden-contour rond Eindhoven
Airport omspant een stuk meer ruimte dan de 20Ke – zone , die nu als ‘zachte’
ruimtelijke grens gehanteerd wordt. Enkele nieuw-geplande woonwijken liggen buiten
de 20Ke-zone, maar op of binnen de 45dB Lden-zone.
Bernard Gerard zal dit in beeld brengen.

– Wim Scheffers en Klaas Kopinga bespreken hun ervaringen tot nu toe in de Proefcasus.

– Pauze

– Het hoofdthema wordt toegelicht door Cas van Kleef (Greenpeace) aan de hand van de
inbreng van de Groene Elf in de consultatie ten behoeve van de Luchtvaartnota. In dit
Position Paper eisen de Groene 11 dat de luchtvaart dezelfde reductie aan
broeikasgassen moet realiseren als de rest van de transportsector. Dat is veel meer dan
de luchtvaart zichzelf tot doel gesteld heeft).
De Groene 11 bestaat uit de provinciale Natuurfederaties, Natuurmonumenten,
Greenpeace, Milieudefensie en nog een aantal andere milieu- en natuurorganisaties.

– Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en discussie

De bijeenkomst vindt plaats:

Op zaterdag 16 februari 2019
Van 11.00 tot ca 13 uur
in Zaal de Leenhoef in Knegsel

Nadere informatie bij Bernard Gerard, secretaris BVM2, beraad@bvm2.nl, 040-2454879