Aftredende bestuursleden

Hans van Duuren en Fons Pessers zijn na 6/7 jaar afgetreden als bestuurslid van het GOEB.
De voorzitter heeft hun bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en de prettige manier van samenwerken binnen het bestuur.
De opvolgers gaan zoals het nu eruit ziet waarschijnlijk in de ALV van december aantreden. In december zullen de penningmeester Paul Verheijen na 4 jaar en de voorzitter Ad van Laarhoven na 10 jaar ook aftreden, zij zijn ook niet herkiesbaar. Dus tot december bestaat het bestuur uit Hans Schulte secretaris, Paul Verheijen penningmeester en Ad van Laarhoven voorzitter.