GOEB ledenvergadering

Er zijn vier Ledenvergaderingen per jaar waarbij de aangesloten Bewonersoverleggen zijn uitgenodigd. De eerste ledenvergadering van elk kalender jaar is de Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

De ledenvergadering is uitgesteld wegens corona maatregelen

Vergaderingen nog niet bekend