Bewonersoverleggen

Wat doen de bewonersoverleggen?

Elke wijk in Best heeft zijn eigen bewonersoverleg. Het bewonersoverleg fungeert als schakel tussen buurtbewoners en overheden, organisaties en instellingen over onderwerpen die het woon- en leefklimaat in de wijk betreffen.

Denk hierbij aan zaken die te maken hebben met milieu, veiligheid, verkeer, groenvoorziening, en samen leven in de wijk . Omdat elke wijk anders is, zal de nadruk in de verschillend bewonersoverleggen op andere onderwerpen binnen deze thema’s liggen.

Waar onderwerpen spelen binnen meerdere wijken, kan het bewonersoverleg via het GOEB een gezamenlijke aanpak aangaan, bijvoorbeeld door de vorming van een werkgroep.