Batadorp

Dhr. H. Schulte
Looierstraat 28
5684 ZN Best
Tel: 329303
e-mail: secretariaatbobatadorp@outlook.com
web: http://www.batadorp.nl 

Hieronder vind u de vergaderdata van het bewonersoverleg,
gegroepeerd per maand. De aangegeven tijden zijn de tijden waarop spreekuur wordt gehouden.
Indien de tijd als 0:00 is vermeld, is er tijdens de vergadering geen spreekuur.

Vergaderingen nog niet bekend