De Leeuwerik

Marcel Vis
Klompenmaker 42
5683 NE Best
e-mail: info@bodeleeuwerik.nl

Hieronder vind u de vergaderdata van het bewonersoverleg,
gegroepeerd per maand. De aangegeven tijden zijn de tijden waarop spreekuur wordt gehouden.
Indien de tijd als 0:00 is vermeld, is er tijdens de vergadering geen spreekuur.

Vergaderingen nog niet bekend