Heivelden

VACATURES
Inlichtingen bij:
Peter de Leeuw (WBO)
Tel: 0499-745806 (mnd. tm vrij.)
e-mail: info@boheivelden.nl
web: http://boheivelden.nl

Hieronder vind u de vergaderdata van het bewonersoverleg,
gegroepeerd per maand. De aangegeven tijden zijn de tijden waarop spreekuur wordt gehouden.
Indien de tijd als 0:00 is vermeld, is er tijdens de vergadering geen spreekuur.

Vergaderingen nog niet bekend