Heuveleind

H. Schocke
Vlasheuvel 11
5685 CC Best
e-mail: secretaris@boheuveleind.nl
web: http://www.boheuveleind.nl

Hieronder vind u de vergaderdata van het bewonersoverleg,
gegroepeerd per maand. De aangegeven tijden zijn de tijden waarop spreekuur wordt gehouden.
Indien de tijd als 0:00 is vermeld, is er tijdens de vergadering geen spreekuur.

Vergaderingen nog niet bekend