Hoge Akker

Jacqueline Pluijm
Kapelaan J.A. Heerenstraat 40
5683 EG Best
Tel: 0499-391339 / 0657780623
e-mail: secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com
web: http://www.bewonersoverleghogeakker.nl

Hieronder vind u de vergaderdata van het bewonersoverleg,
gegroepeerd per maand. De aangegeven tijden zijn de tijden waarop spreekuur wordt gehouden.
Indien de tijd als 0:00 is vermeld, is er tijdens de vergadering geen spreekuur.

Vergaderingen nog niet bekend