Kantonnier

Mevr. A Buijs-Edel
Hoefblad 151
5684 JX Best
e-mail: secretaris@dekantonnier.nl
web: http://www.kantonnier.nl

Hieronder vind u de vergaderdata van het bewonersoverleg,
gegroepeerd per maand. De aangegeven tijden zijn de tijden waarop spreekuur wordt gehouden.
Indien de tijd als 0:00 is vermeld, is er tijdens de vergadering geen spreekuur.

Vergaderingen nog niet bekend