Naastenbest

Dhr. H. Wester
J.P. Coenstraat 27
5684 EE Best
e-mail: naastenbest@bewoneroverleg.nl
web: naastenbest.bewonersoverleg.nl

Hieronder vind u de vergaderdata van het bewonersoverleg,
gegroepeerd per maand. De aangegeven tijden zijn de tijden waarop spreekuur wordt gehouden.
Indien de tijd als 0:00 is vermeld, is er tijdens de vergadering geen spreekuur.

28/01/2019

Inloopspreekuur – om 19:30 - 20:00 – 't Tejaterke

25/03/2019

Inloopspreekuur – om 19:30 - 20:00 – 't Tejaterke

27/05/2019

Inloopspreekuur – om 19:30 - 20:00 – 't Tejaterke

1 2