Naastenbest

Dhr. H. Wester
J.P. Coenstraat 27
5684 EE Best
e-mail: naastenbest@bewoneroverleg.nl
web: naastenbest.bewonersoverleg.nl

Hieronder vind u de vergaderdata van het bewonersoverleg,
gegroepeerd per maand. De aangegeven tijden zijn de tijden waarop spreekuur wordt gehouden.
Indien de tijd als 0:00 is vermeld, is er tijdens de vergadering geen spreekuur.

Vergaderingen nog niet bekend