Steegsche Velden

Mark van Kemenade

e-mail: voorzitter@steegsche-velden.nl
web: https://www.steegsche-velden.nl

Hieronder vind u de vergaderdata van het bewonersoverleg,
gegroepeerd per maand. De aangegeven tijden zijn de tijden waarop spreekuur wordt gehouden.
Indien de tijd als 0:00 is vermeld, is er tijdens de vergadering geen spreekuur.

Vergaderingen nog niet bekend